Wspólnota Mieszkaniowa nr III w Niewiadowie
 
 
 
Z zebrania wspólnoty
W zebraniu uczestniczyło 151 właścicieli z 557 ogółem - tj.,ok 40% udziałów. Zebranie trwało ok. 2 godz. w spokojnej i rzeczowej atmosferze. Kontynuacja głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów  do dnia 31 marca  więcej
Protokoł komisji skutacyjnej
Indywidualne wyniki głosowania
Na skutek niepodjęcia uchwał przez wspólnotę w sprawie przeniesienia niewykorzystanych zaliczek na fundusz remontowy i eksploatacyjny z roku 2016 w kwocie 423 378, 09 zł informuję, że w/w kwota zostanie podzielona proporcjonalnie do udziału na wszystkich właścicieli i zwrócona właścicielom w miesiącu maju
Kwoty przypadające właścicielom wynikające z podziału w/w kwoty
 
Ponadto na skutek niepodjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2017, od miesiąca maja do czynszu nie będą naliczane opłaty na fundusz remontowy.
Wydatki będą ograniczone wyłącznie na bieżące utrzymanie nieruchomości, tj., porządku i czystości, przeglądy techniczne, usuwanie awarii i wynagrodzenia pracowników wg. stawek z roku poprzedniego.

Wybór zarządu zgodnie z moją zapowiedzią na zebraniu będzie powtórzony w trybie indywidualnego zbierania głosów w październiku br
Zgodnie z wolą właścicieli wyrażoną w głosowaniu będziemy głosowali w sprawie wyboru jednoosobowego zarządu z dwóch kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów w pierwszym głosowaniu.
Jeśli i tym razem żaden kandydat nie uzyska wymaganego przepisami poparcia, złożę wniosek do sądu o wyznaczenie zarządcy przymusowego

Natomiast brak uchwały w sprawie absolutorium nie rodzi żadnych skutków. Zarząd,  pełni dalej swoje obowiązki
Brak uchwał - co dalej?

Telefony alarmowe

Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Straż pożarna - 998               
Policja w Rokicinach - (44)719 50 07
Informacje o wyłączeniach prądu w rejonie Tomaszów Maz

Kontakt z firmą lub osobą wspólpracującą ze wspólnotą

Firma kominiarska - Marta Skorupińska tel. 609 554 855
Obsługa gazowa
- Grzegorz Sołtysiak tel. 506 071 942

Hydraulicy  wykonujący dorywczo usługi na umowę o dzieło:
- Adam Perka tel. 604 674 670
- TadeuszŚmiechowicz tel. 518 015 564

Elektryk - Andrzej Przybysz tel. 502 210 022
Deratyzacja
- Henryk Piwowarski tel. 509 686 486

Informacje, wiadomości, ogłoszeniaTeminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w roku 2017
21 stycznia, 04 kwietnia, 10 lipca, 24 października               Odpady budowlane i remontowe
Użytkownicy lokali na czas remontu winni wynająć sobie kontener od firmy specjalizującej się w tego typu usługach np. F.U.H  ISZAS, Knap Ireneusz, tel. 602 274 116 lub 44 7192119

Informacja w sprawie pozbywania się odpadów
Śmieci mieszane i selektywne należy bezwzględnie wrzucać do pojemników. Pozostawienie przyniesionych śmieci niewrzuconych do pojemników jest wykroczeniem. Wyrzucanie resztek jedzenia wokół śmietnika lub za okna, w celu dokarmiania zwierząt i ptaków skutkuje tym, że zamiast śpiewu ptaków mamy hałas i nieczystości z gnieżdżącego się masowo uciążliwego ptactwo z rodziny krukowatych


Jak zgłosić szkodę w mieszkaniu, za którą odpowiada wspólnota?
Dane osobowe - Pesel, oraz numer telefonu, numer konta w banku  (jeśli poszkodowany posiada)
Opis uszkodzeń: - wymiary uszkodzonych pomieszczeń, wielkość uszkodzeń, data ostatnich remontów, czy uszkodzenie zostało naprawione, czy jesteś w stanie podać kwotę roszczeń,
zdjęcia ze szkody w formie elektronicznej -max 5 zdjęćj
Dane osobowe, opis uszkodzeń wraz załączonymi zdjęciami proszę przesłać mailem na adres: wspolnotamieszkaniowa3@o2.plSprzedam, zamienię, wynajmę

 
 
      

 
Siedziba biura zarządu, Osiedle Niewiadów bl.19/76 - zejście do piwnicy, tel (44) 7193726, GPS -N51 36,46;E19 55,40
Godziny pracy: czł. zarządu adm. Pn - Pt od 7do15Kasa czynna Wt - Pt  od 10 do 14, w każdy poniedziałek od 13 do 17
NIP 7732221603, Regon 592148712, Nr konta -37 2340 0009 5240 2280 0000 0014, Księga wieczysta; PT1T 00036497/0
e-mail: wspolnotamieszkaniowa3@o2.pl,   adm. Marian Cieśliczka, tel.606 225 998